1.
ELİBOL F, CANBEK M. İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam doyum düzeylerine etkisinin ve bu etkide işe adanmışlığın aracı rolünün belirlenmesi. bmij [Internet]. 25 Eylül 2022 [a.yer 14 Temmuz 2024];10(3):1187-99. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2109