1.
EKİNLER F. Muhasebe mesleği açısından muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin önemi: Serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik bir araştırma. bmij [Internet]. 25 Haziran 2022 [a.yer 23 Nisan 2024];10(2):631-43. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2057