1.
Çakıroğlu D, Altınöz M. İş becerikliliğinin yenilikçi davranışa etkisinde lider desteğinin aracılık rolü. bmij [Internet]. 25 Aralık 2021 [a.yer 17 Haziran 2024];9(4):1467-84. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1933