1.
Uğurlu Kara A, Beğenirbaş M. Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü. bmij [Internet]. 24 Eylül 2021 [a.yer 24 Mayıs 2024];9(3):956-75. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1850