1.
Akben Selçuk E, Köksal E, Altıok Yılmaz A. ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI. bmij [Internet]. 17 Nisan 2016 [a.yer 23 Mayıs 2024];4(1):48-62. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/170.1