1.
GÜÇLÜ F, ŞEKKELİ FE. TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI. bmij [Internet]. 25 Aralık 2020 [a.yer 23 Nisan 2024];8(5):4463-86. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1659