1.
ÇINAR D. COVID-19 SÜRECİNDE PANİK ALIM VE MAĞAZA İÇİ İSTİFÇİLİĞİ: KITLIK PRENSİBİ TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME. bmij [Internet]. 25 Aralık 2020 [a.yer 17 Haziran 2024];8(5):3867-90. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1616