1.
TATLI M, ÇAKMAK AF. KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. bmij [Internet]. 25 Aralık 2019 [a.yer 22 Mayıs 2024];7(5):2464-88. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1290