1.
AKDAĞ G, SABAN M, UYGURTÜRK H, GENÇ M. FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. bmij [Internet]. 25 Aralık 2019 [a.yer 14 Temmuz 2024];7(5):2669-700. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1285