1.
ERTÜRK E, GÖKCE Şükran. TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. bmij [Internet]. 30 Ağustos 2019 [a.yer 22 Mayıs 2024];7(3):165-82. Erişim adresi: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1237