İRAK, GÜLAY, ve METİN SABAN. “SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN ÜRÜNLERE DAĞITIMI: GEMİ İNŞA PROJELERİNDE BİR UYGULAMA”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 3 (Kasım 29, 2018): 604–618. Erişim Mayıs 25, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/961.1.