ERGÜLŞEN BAŞLAR, Gizem, ve Ayşe NARİN. “ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 3 (Kasım 29, 2018): 138–153. Erişim Temmuz 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/933.1.