ERGÜN, Suzan, ve Melike ATAY POLAT. “TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 4 (Ocak 3, 2019): 1285–1309. Erişim Haziran 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/877.1.