TEKİN, Erol. “LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 1 (Nisan 25, 2018): 291–314. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/847.1.