OĞUZHAN, Tuğrul, Memduh BEĞENİRBAŞ, ve Mustafa Kemal TOPCU. “İŞ TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ OLARAK PSİKOLOJİK SERMAYE VE DUYGUSAL EMEK: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal 5, no. 2 (Eylül 16, 2017): 330–344. Erişim Nisan 23, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/822.1.