ÖZDEMİR, Ali, ve Fatih TEMİZEL. “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLERİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 2 (Eylül 2, 2018): 430–448. Erişim Haziran 12, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/234.1.