Nar, Yasin, Meral Elçi, ve Gülay Murat Eminoğlu. “İstismarcı yönetim Ve Etik dışı davranış arasındaki ilişkide Etik Iklimin Aracı Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal 11, no. 4 (Aralık 25, 2023): 1410–1422. Erişim Nisan 23, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2313.