KURNAZ, Ersin, ve Seda AĞGÜL. “TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”. Business & Management Studies: An International Journal 6, no. 2 (Eylül 2, 2018): 332–344. Erişim Temmuz 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/229.1.