ONAĞ, Abidin Ozan, ve Sibel ÜNSAL. “İşletmelerde çatışma yönetimi: Çıkar çatışması ‘nitel Bir araştırma’”. Business & Management Studies: An International Journal 10, no. 4 (Aralık 25, 2022): 1256–1272. Erişim Nisan 24, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2130.