DOĞANER, Ayça. “Türkiye’de kadın Istihdam Oranı Ile Enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme Analizi”. Business & Management Studies: An International Journal 10, no. 3 (Eylül 25, 2022): 1036–1047. Erişim Haziran 12, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2102.