FİRUZAN, Esin, ve Ali Rıza FİRUZAN. “TÜRK BANKALARININ LİKİDİTE VE KREDİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ”. Business & Management Studies: An International Journal 5, no. 3 (Aralık 19, 2017): 703–716. Erişim Mayıs 23, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/205.1.