Uğurlu Kara, Arzu, ve Memduh Beğenirbaş. “Örgütsel Adaletin örgütsel sessizliğe Etkisinde yöneticiye Duyulan güvenin düzenleyici Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal 9, no. 3 (Eylül 24, 2021): 956–975. Erişim Mayıs 24, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1850.