Akben Selçuk, Elif, Emin Köksal, ve Ayşe Altıok Yılmaz. “ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI”. Business & Management Studies: An International Journal 4, no. 1 (Nisan 17, 2016): 48–62. Erişim Mayıs 23, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/170.1.