GÜÇLÜ, Fatih, ve Feyzullah Esad ŞEKKELİ. “TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI”. Business & Management Studies: An International Journal 8, no. 5 (Aralık 25, 2020): 4463–4486. Erişim Nisan 22, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1659.