ÇINAR, Dilaysu. “COVID-19 SÜRECİNDE PANİK ALIM VE MAĞAZA İÇİ İSTİFÇİLİĞİ: KITLIK PRENSİBİ TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME”. Business & Management Studies: An International Journal 8, no. 5 (Aralık 25, 2020): 3867–3890. Erişim Haziran 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1616.