GÜN, Musa, ve Ceyda YERDELEN KAYGIN. “AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 8, no. 3 (Eylül 25, 2020): 2649–2674. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1539.