SEZGİLİ, Konuralp, ve İbrahim Efe EFEOĞLU. “ETİK İKLİMİN BOYUTLARI VE TÜRLERİ: ETİK ALT İKLİMLERİN BELİRLENMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ”. Business & Management Studies: An International Journal 8, no. 3 (Eylül 25, 2020): 3615–3639. Erişim Haziran 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1502.