Güçlü, Fatih, ve Metin Kılıç. “SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 2, no. 3 (Şubat 26, 2015): 308–320. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/143.1.