TATLI, Mehpare, ve Ahmet Ferda ÇAKMAK. “KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 5 (Aralık 25, 2019): 2464–2488. Erişim Mayıs 22, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1290.