AKDAĞ, Gülşen, Metin SABAN, Hasan UYGURTÜRK, ve Murat GENÇ. “FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 5 (Aralık 25, 2019): 2669–2700. Erişim Temmuz 14, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1285.