ERTÜRK, Ebru, ve Şükran GÖKCE. “TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 3 (Ağustos 30, 2019): 165–182. Erişim Mayıs 22, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1237.