Taner, Neslişah. “KULLANICILARININ AKILLI TELEFONLARI DEĞERLENDİRMELERİ: KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA”. Business & Management Studies: An International Journal 1, no. 2 (Ocak 15, 2014): 127–140. Erişim Temmuz 17, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/116.1.