AĞIRBAŞ, İnci Seçkin, ve Yasemin Çakmak YILDIZHAN. “PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 4 (Eylül 20, 2019): 1291–1310. Erişim Haziran 20, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1158.