ÖZCAN, İsmail Çağrı. “HİSSE SENEDİ PİYASALARININ EMİSYON TİCARETİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE TEPKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ENDÜSTRİSİNDEN BİR KANIT”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 2 (Haziran 26, 2019): 1061–1075. Erişim Mayıs 22, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1104.