KONAK, Ali, ve Levent KORAP. “DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI”. Business & Management Studies: An International Journal 7, no. 1 (Mart 20, 2019): 403–422. Erişim Temmuz 24, 2024. https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1074.