İRAK, G., ve M. SABAN. “SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN ÜRÜNLERE DAĞITIMI: GEMİ İNŞA PROJELERİNDE BİR UYGULAMA”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 3, Kasım 2018, ss. 604-18, doi:10.15295/bmij.v6i3.327.