AKYÜZ, F., T. YEŞİL, İsmail KARA, ve G. ERSOY. “BİST’DE İŞLEM GÖREN KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ BASIM VE YAYIN İŞLETMELERİNİN TOPSİS, PROMETHEE VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 3, Kasım 2018, ss. 293-14, doi:10.15295/bmij.v6i3.354.