ERGÜLŞEN BAŞLAR, G., ve A. NARİN. “ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 3, Kasım 2018, ss. 138-53, doi:10.15295/bmij.v6i3.347.