ERGÜN, S., ve M. ATAY POLAT. “TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 4, Ocak 2019, ss. 1285-09, doi:10.15295/bmij.v6i4.290.