ÖZSOY, E. “YÖNETİCİLERİN VE YÖNETİCİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 4, Ocak 2019, ss. 806-21, doi:10.15295/bmij.v6i4.294.