ÖZTÜRK, M. “MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 1, Nisan 2018, ss. 45-63, doi:10.15295/bmij.v6i1.216.