BÜLÜÇ, F., O. ÖZKAN, ve İsmail AĞIRBAŞ. “ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 5, sy 2, Eylül 2017, ss. 268-81, doi:10.15295/bmij.v5i2.93.