Güneş, H., ve R. Altunışık. “Gelişmeleri kaçırma Korkusunun (FOMO), Kompulsif satın Alma üzerindeki Etkisinde Sosyal kaygının aracılık Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 11, sy 4, Aralık 2023, ss. 1338-64, doi:10.15295/bmij.v11i4.2326.