Öztürk, K., ve S. Bozkurt. “Psikolojik dayanıklılık Ile Kariyer Tatmini ilişkisinde yönetici desteğinin Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 11, sy 4, Aralık 2023, ss. 1285-9, doi:10.15295/bmij.v11i4.2303.