TAZEGÜL, A. “VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE YÖNELİK HATALI İŞLEMLERİN TESPİTİ, DÜZELTME VE MUHASEBE KAYITLARI”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 2, Eylül 2018, ss. 345-60, doi:10.15295/bmij.v6i2.235.