KURNAZ, E., ve S. AĞGÜL. “TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 6, sy 2, Eylül 2018, ss. 332-44, doi:10.15295/bmij.v6i2.237.