Yazıcı, A. M. “Yapay Zekâ kaygısının Iş Umuduna Etkisinde Kariyer kararlılığının düzenleyici Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 11, sy 4, Aralık 2023, ss. 1260-74, doi:10.15295/bmij.v11i4.2284.