KOÇOĞLU, E., ve F. ERSÖZ. “Faiz Oranı Riskini yönetmek için Makine öğrenimi Algoritmaları Ile Veri madenciliği Uygulaması”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 10, sy 4, Aralık 2022, ss. 1545-64, doi:10.15295/bmij.v10i4.2162.