ONAĞ, A. O., ve S. ÜNSAL. “İşletmelerde çatışma yönetimi: Çıkar çatışması ‘nitel Bir araştırma’”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 10, sy 4, Aralık 2022, ss. 1256-72, doi:10.15295/bmij.v10i4.2130.