İNAL, M., B. BAŞAK YİĞİT, ve S. OKUTAN. “Tüketicilerin Fonksiyonel gıda (proteinli sütler) satın Alma istekliliğini Etkileyen faktörlerin Incelenmesi: Tüketici yenilikçiliğinin düzenleyici Etkisi”. Business & Management Studies: An International Journal, c. 10, sy 4, Aralık 2022, ss. 1241-55, doi:10.15295/bmij.v10i4.2126.